Servis klimatizace

  • Výměna kabinového (pylového) filtru
  • Vodíková zkouška těsnosti okruhu klimatizace
  • Plnění klimatizace osobních a dodávkových vozů starým i novým chladivem (R134a , R1234yf)
  • Dezinfekce a čištění klimatizace a interiéru vozu Ozonem

  • Odsátí a recyklace chladícího média vakuování a test těsnosti klimatizace, dále vstřik oleje, naplnění okruhuautoklimatizace a test provozních tlaků celého klimatizačního systému přístrojem: TEXA 780R (BI-GAS)

Klima SD

  Dezinfekce a čištění  

    klimatizace přístrojem Ozone maker.

 Neudržovaná klimatizace je rájem pro plísně a  bakterie, které způsobují nejen zápach,

 ale i zdravotní komplikace. Kašel, podráždění,  bolest v krku, pálení očí, to všechno mohou

 být důsledky zanedbání údržby autoklimatizace.  Toto pociťují hlavně osoby se zvýšenou

 citlivostí a děti, případně lidé s alergiemi. Zápach  klimatizace způsobují bakterie a plísně,

 které se množí na vnitřním výměníku klimatizace,  výparníku. Dezinfekce autoklimatizace

 ničí bakterie a plísně a odstraňuje zápach. Vzniku  bakterií se nedá nijak zabránit trvale,

 proto se doporučuje dezinfekci klimatizace  provádět každoročně. A to i v případě, že zápach

 necítíte. V okamžiku, kdy ho už cítíte, bývají plísně  i bakterie v klimatizaci přemnožené.

 Problém růstu bakterií na výparnících je všeobecný a postihuje všechny používané klimatizační

 okruhy, nejen ty v automobilech. Dezinfekce klimatizace je nutné provádět i u nových vozidel.