Pneuservis

  • Prodej nových pneumatik většiny značek pro osobní a dodávková vozidla
  • Oprava pneumatik knotem a hříbkem
  • Výměna pneumatik přístrojem: GIULIANO S228 PRO
  • Vyvážení pneumatik přistrojem: CEMB ER10
      Kdy mít na svém autě pneumatiky dle legislativy ČR?
          V období od 1. listopadu do 31. března, pokud:
  • se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
  • lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik 18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.

vyvažovač

Zouvač